Escape
image

Hurtig tur-og motionskajak, længde 520 cm, bredde 51 cm

Escape er en hurtig turkajak, eller en mellemting mellem en kaproningskajak og en egentlig langturskajak. Fra kaproningskajakken har den arvet farten og kajakfornemmelsen, og fra turkajakken stabilitet og sødygtighed.

Kaproning i både af denne type er nordisk specialitet, som har været dyrket i mere end 50 år, og det danske kajakforbund har måleregler for en turbådsklasse. Escape er konstrueret til at opfylde disse regler, og samtidig til at være så hurtig som muligt, for en typisk roer under normale forhold.

En kajak i bevægelse møder en vandmodstand som kan deles op i to hoveddele: friktionsmodstand og bølgemodstand. Friktionsmodstanden afhænger af den våde overflade, og stiger jævnt med farten. Bølgemodstanden er meget lille indtil man når en fart der svarer til farten af en bølge med samme længde som den effektive længde af kajakken, og derefter stiger den kraftigt. For en normal kajak på dybt vand sker det fra ca. 9 km/t, og på lavt vand sker det tidligere.

Friktionsmodstanden kan gøres mindre ved at reducere den våde overflade, det betyder i praksis en smal kajak med et næsten cirkelrundt tværsnit i bunden. Bølgemodstanden reduceres ved at øge den effektive længde af kajakken og mindske bredden, dvs at opdriften skal fordeles over kajakken længde så enderne kommer til at bære en større del. En kajak skal altså være smal for at være hurtig, og så bliver den også ustabil. Reglerne for turbåde begrænser derfor vandliniebredden, og denne grænse er valgt så de fleste, efter nogen øvelse, vil kunne ro disse både uden problemer.

Escapes grundform er den klassiske dobbeltkileform, en lodret kile i stævnen, der kløver vandet, en vandret i hækken til at slippe. Formen giver en skarp stævn med en blød gang i sø, og gør det samtidig muligt at få fordelt opdriften over bådens længde. Den dybe, skarpe stævn balanceres af en effektiv finne, der ligesom stævnens profil er et kompromis mellem det teoretisk rigtige, og det i praksis effektive. Hvis en finne overhovedet gør nytte er der forskel på vandtrykket på de to sider af finnen. Det giver anledning til en modstand fordi der dannes en hvirvel ved bunden af finnen. En finne skal derfor, i teorien, være dyb og smal, med lodret akse, og der skal ikke være flere end nødvendigt. Men en dyb, lodret finne er i praksis ubrugelig, hvad enhver der der prøvet at ro med tang på roret kan bekræfte. Noget tilsvarende gælder for stævnens profil, den største effektive længde fås med en lodret stævn. Den teoretiske fordel man i bedste fald kan opnå ved at erstatte Escapes skrå stævn med en lodret kan beregnes til nogle få sekunder pr. time, så rovandet skal være garanteret frit for tang hvis fordelen skal vise sig i praksis.

I stille vand er rumfanget af kajakken over vandlinien ligegyldigt for farten, det er det ikke i bølger. Escapes fordæk har en vis lighed med ``wavepiercer'' stævnen, som er udviklet til de hurtiggående katamaraner. Ideen er at den skarpe, lave stævn skærer gennem småbølger, medens den større højde nær cockpit sørger for et rumfang der kan løfte over større søer, og dækkets v-form får vandet til at løbe af inden det havner i skødet på roeren.

Escape er ikke den mest stabile turkajak, fordelingen af opdriften over længden giver en smal vandlinie. Det fremmer farten, men ikke stabiliteten. Men målereglerne sikrer at forskellen mellem de forskellige typer ikke er stor. Stabilitet er vanskelig at bedømme, beder man forskellige roere sammenligne forskelllige typer vil man få vidt forskellige vurderinger. Derimod kan man uden problemer beregne en stabilitet ud fra kajakkens vandlinieareal, og så finder man at forskellene svarer til en variation i sædehøjde på 1-2 cm.

Fart er endnu vanskeligere at bedømme end stabilitet. En begynder vil måske være tilfreds med en prøvetur, og basere sig på sin fornemmelse, hvor den erfarne ved at en reel bedømmelse kun kan foretages efter omhyggelige sammenligninger. Vi kan notere at Escape er købt af en række erfarne roere, og det har sat sine spor i resultatlisterne. Konstrutionen kan selvfølgelig udvikles, et eksempel er vist her, med tilhørende forklaring om fordele og ulemper.

Ved konstruktion af Escape er der ikke kun taget hensyn til fart, men også til brugbarhed. Den er som standard forsynet med vandtæt skot til agterrummet og luge i dækket, og den kan leveres med et unikt fodsparksystem som kan indstilles på få sekunder.